Potilaana Valkeakosken sairaalan päivystyksessä

Valkeakosken sairaalan päivystyksessä hoidamme joka päivä ympäri vuorokauden kiireellistä apua tarvitsevia potilaita. Potilaat tulevat ensisijaisesti lähetteellä. Ilman lähetettä ensiavussa tutkitaan ja hoidetaan vain vaikeat, terveyttä ja henkeä uhkaavat tapaturmat ja sairaudet. Potilaat tutkitaan ja hoidetaan kiireellisyysjärjestyksessä.

Jos mietit kannattaako päivystykseen lähteä, on hyvä soittaa päivystävälle sairaanhoitajalle numeroon 03 311 67394. Sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen, antaa hoito-ohjeet ja ohjaa oikeaan hoitopaikkaan.

Ilmoittautuminen

Kello 8 – 22 tulet sairaalan pääovesta ja ilmoittaudut pääaulan ilmoittautumisautomatilla. Yöaikaan päivystykseen tullaan ensiavun ovesta ja ilmoittaudutaan hoitajille vuoronumerolla.

Hoidon tarpeen arviointi

Arkisin virka-aikaan erikoissairaanhoidon päivystykseen tullaan pääsääntöisesti lähetteellä, jolloin hoidon tarpeen on jo arvioinut lähettävä lääkäri. Mikäli tulet ilman lähetettä, erikoissairaanhoidon sairaanhoitaja arvioi hoidon tarpeen ja ohjaa tarvittaessa oikeaan hoitopaikkaan.

Iltaisin ja viikonloppuisin Valkeakosken sairaalassa toimii sekä perusterveydenhuollon että erikoissairaanhoidon päivystys. Silloin hoidon tarpeen arvioi triagehoitaja, joka luokittelee potilaat erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon päivystyspisteeseen. Jokaiselle potilaalle tehdään ESI-luokitus hoidon tarpeen ja kiireellisyyden mukaisesti. Perusterveydenhuollon potilaat ohjataan lääkärin tai sairaanhoitajan vastaanotolle tai oman paikkakunnan päivystyspisteeseen. Yöaikaan ei ole nimettyä triagehoitajaa.

Missä odotan hoitoon pääsyä?

Aulapotilaat odottavat hoitoon pääsyä sairaalan pääaulassa. Vuodepaikoilla olevat potilaat odottavat joko erikoissairaanhoidon tai perusterveydenhuollon tarkkailutiloissa, jossa läheiset voivat käydä heitä katsomassa. Tarkkailutilat ovat kuitenkin rajalliset, joten yksityisyyden säilyttämiseksi läheiset ohjataan odottamaan aulatilaan.

Ambulanssilla tulevat potilaat ohjataan useimmiten tarkkailutilaan, jossa heidän vointiaan seurataan. Potilaille määritetään tullessa omahoitaja, joka huolehtii potilaan voinnissa päivystyksessä oloajan.

Potilaat hoidetaan hoidon tarpeen ja kiireellisyyden mukaisessa järjestyksessä. Laboratorio- ja röntgentutkimukset vievät oman aikansa. Odotusajat vaihtelevat myös päivystyksen potilasmäärästä riippuen. Ruuhka-aikana odotus saattaa kestää pidempään, noin 4 – 6 tuntia, rauhallisena päivänä 1 – 2 tuntia.

Saako päivystyksessä syötävää?

Arkisin virka-aikana kahvio on päivystyksen potilaiden ja läheisten käytössä. Pääaulasta löytyy myös välipala-automaatti. Tarpeen mukaan potilaskeittiöstä voidaan potilaille tehdä välipaloja ja tarkkailun potilaille voidaan tilata ruoka sairaalan keittiöltä.

Voiko läheinen tai saattaja olla potilaan luona?

Päivystyksen tarkkailutilat ovat rajalliset, ja yksityisyyden säilyttämisen vuoksi läheiset ohjataan aulaan odottamaan. Läheisillä on kuitenkin mahdollisuus käydä potilasta katsomassa ja keskustella tilanteesta hoitavan lääkärin sekä hoitajien kanssa. Erityistilanteissa läheisille annetaan lupa olla potilaan luona.

Hoito päivystyksessä

Kun potilas tulee päivystykseen, hänelle tehdään hoidon tarpeen arviointi, määritetään kiireellisyys ja hoidossa tarvittavat resurssit. Potilas ohjataan oikeaan odotustilaan ja hänen vointiaan tarkkaillaan. Lääkäri tutkii kiireelliset potilaat heti, muutoin useimmiten odotetaan laboratoriokokeiden vastaukset, röntgentutkimukset ym. Löydösten perusteella lääkäri päättää potilaan jatkohoidosta.

Jatkohoitopaikka määräytyy potilaan tarvitseman hoidon mukaisesti. Mahdollisia jatkohoitopaikkoja ovat Valkeakosken sairaalan vuodeosastot, Tays Ensiapu Acuta tai oman paikkakunnan terveyskeskuksen vuodeosasto. Päivystysleikkaukset tehdään Taysissa. Tehohoitoa vaativat potilaat kuuluvat myös Taysin hoidettavaksi. Yöaikaan Valkeakosken sairaalan resurssit ovat pienemmät, joten esimerkiksi röntgenkuvauksia ja CT-tutkimuksia voidaan tehdä ainoastaan Acutassa.

Lääkäri tai hoitaja kotiuttaa potilaan. Potilaalle annetaan suulliset ja kirjalliset ohjeet jatkohoidosta. Potilaalle tilataan tarvittaessa Kela-taksi ja tiedotetaan läheisille tai hoitopaikkaan kotiutumisesta.

Mitä käynti päivystyksessä maksaa ja miten maksu hoidetaan?

Erikoissairaanhoidon poliklinikkamaksu on 32,70 euroa. Terveyskeskuspäivystysmaksu on 32,70 euroa, myös yöpäivystysmaksu on samansuuruinen. Taysin potilastoimisto hoitaa laskutuksen. Lasku käynnistä tulee potilaalle kotiin.