Harvinaiset sairaudet

Tutkimme ja hoidamme Taysissa lasten ja aikuisten harvinaissairauksia. Harvinaisten sairauksien tunnistaminen voi olla haasteellista, joten tarvittaessa potilastapaus esitellään vaikean diagnostiikan Tohtori Taussi -ryhmälle, joka koostuu kulloinkin tarvittavista asiantuntijoista.

Harvinaisiksi katsotaan sellaiset sairaudet, joita sairastaa enintään viisi ihmistä 10 000 ihmistä kohden. On arvioitu, että yli 300 000 suomalaisella eli noin 6 prosentilla väestöstä on jokin harvinainen sairaus, vamma, oireyhtymä tai epämuodostuma. Harvinaissairauksia on noin 8 000, ja niistä suurin osa on geneettisiä ja usein myös perinnöllisiä.

Sairauksien harvinaisuus tuo mukanaan haasteita sairauksien ja vammojen tunnistamisessa, hoidossa, kuntoutuksessa, palveluissa ja arjen sujumisessa. Ongelmana on diagnoosin saaminen ja asiantuntijoiden löytäminen.

Tutkimme ja hoidamme Taysissa harvinaissairaita kaikilla erikoisaloilla:

Vaikean diagnostiikan asiantuntijaryhmä

Mikäli sen erikoisalan lääkäri, jolle lähete on osoitettu, ei pysty ongelmaa yksin ratkaisemaan, voi hän esittää potilastapauksen Tohtori Taussi -ryhmässä. Tohtori Taussi -ryhmä koostuu hyvin monen eri erikoisalan edustajista, ja kokoukseen kutsutaan koolle kulloinkin tarvittavat asiantuntijat.