Imetys

Noudatamme Taysissa vauvamyönteisiä hoitokäytäntöjä. Vauvamyönteisessä sairaalassa vauvat ja äidit saavat olla koko ajan yhdessä ja vauva saa imeä rintaa aina, kun hän sitä haluaa. Vauvojen annetaan rauhassa opetella rinnan imemistä.

Vauvamyönteiset hoitokäytännöt tukevat tutkimusten mukaan parhaiten imetystä. Hoitokäytäntöjämme ovat:

Synnytyksen jälkeinen sairaala-aika on hyvin lyhyt, joten toivomme äideiltä aktiivista otetta imetysasioiden selvittämiseen. Neuvolasta tai meiltä sairaalasta voit saada tarkistuslistan, joka ohjaa selvittämään imetykseen liittyviä asioita.

Sairaala-aikana on tärkeää oppia

Ympärivuorokautisessa vierihoidossa opit tunnistamaan vauvasi käyttäytymistä ja vastasyntynyt kuulee tutun äänesi, joka rauhoittaa häntä. Lapsivuodeosastolla ja Perheonnessa henkilökunta neuvoo ja ohjaa sinua aina tarvittaessa. Henkilökuntamme toiveena on ohjata sinua onnistuneeseen imetykseen.