Synnytys

Taysissa syntyy noin 5 000 lasta vuodessa. Korostamme aitoa asiakaslähtöisyyttä ja haluamme tukea synnytyksen normaalia etenemistä. Meille tullaan synnyttämään paitsi Tampereelta ja lähikunnista myös muualta Suomesta, jos synnyttäjä tarvitsee erikoissairaanhoitoa tai hän on valinnut Taysin synnytyssairaalakseen.

Vuonna 2016 Taysissa syntyi 5 061 lasta. Kaksossynnytyksiä oli 77. Noin joka seitsemäs synnytys tapahtuu keisarileikkauksella. Ennenaikaisia, alle 37 raskausviikolla syntyneitä oli vuonna 2016 viisi prosenttia vauvoista.

Keräämme järjestelmällisesti asiakaspalautteita ja synnyttäjien omia arvioita synnytyksestä. Vuonna 2014 lähes 99 prosenttia synnyttäjistämme oli sitä mieltä, että annettu hoito oli hyvää.

Synnytyksen jälkeen 95 prosenttia äideistä arvioi oman synnytyskokemuksensa erittäin myönteiseksi. Mikäli kokemus on ollut kielteinen, synnytystä hoitanut kätilö voi äidin halutessa ottaa yhteyttä kotiutumisen jälkeen.

Synnytyksen hoidossa korostamme aitoa asiakaslähtöisyyttä ja haluamme tukea synnytyksen normaalia etenemistä. Tämän toteuttamiseksi meillä on käytössä matalan riskin synnytys -toimintamalli.

Ennen synnytystä voit kirjoittaa ajatuksiasi ja toivomuksiasi synnytyksestä tälle lomakkeelle ja ottaa sen mukaan tullessasi synnyttämään: Ajatuksiani synnytyksestä -kysely.

Vastuuhenkilöt

Osastonlääkäri Katja Mäkelä
Osastonhoitaja Taina Lampu