Tays Valkeakoski

Hoidamme useiden eri erikoisalojen potilaita yhteistyössä Tays Keskussairaalan kanssa. Tarjoamme polikliinistä hoitoa ja vuodeosastohoitoa sekä teemme päiväkirurgisia ja lyhytjälkihoitoisia leikkauksia. Huolehdimme myös Pirkanmaan eteläisten kuntien erikoissairaanhoidon päivystyksestä sekä perusterveydenhuollon ilta-, yö- ja viikonloppupäivystyksistä.

Tutkimme ja hoidamme

Hoito Tays Valkeakosken sairaalassa

Tays Valkeakosken uudenaikaisissa ja toimivissa tiloissa on erikoisalojen vastaanottoja: yleiskirurgia, ortopedia, urologia, vatsaelinsairaudet, verisuonikirurgia, naistentaudit, korva-, nenä- ja kurkkutaudit (unipoliklinikka), sisätaudit, endokrinologia, reumasairaudet, hematologia ja neurologia.

Teemme Tays Valkeakosken sairaalassa Pirkanmaan sairaanhoitopiirin työnjaon mukaisesti ortopedian, plastiikkakirurgian, korva-, nenä- ja kurkkutautien, suu- ja hammaskirurgian ja naistentautien toimenpiteitä ja leikkauksia.

Sisätautikirurgisella sekä neurologian vuodeosastoilla hoidamme erikoissairaanhoidon vuodeosastohoitoa tarvitsevia potilaita. Sisätautikirurgisen vuodeosaston yhteydessä toimii dialyysiyksikkö, joka toimii maanantaista lauantaihin. Ensiavun yhteydessä toimii sydänvalvonta.

Potilaiden tutkimuksiin ja hoitoon liittyen Tays Valkeakoskessa on saatavissa kattavat laboratorio- ja röntgenpalvelut.

Sairaala toimii opetussairaalana tiiviissä yhteistyössä Tampereen yliopiston lääketieteen yksikön ja Tampereen ja Hämeen ammattikorkeakoulujen kanssa.

Keräämme jatkuvasti palautetta potilailta heidän kokemuksistaan saamastaan hoidosta, ohjauksesta ja kohtelusta. Palautteen mukaan 99 prosenttia potilaista on kokenut saamansa hoidon erittäin hyväksi tai hyväksi. Vastaavasti 98 prosenttia suosittelisi Tays Valkeakoskea läheisilleen, jos läheinen olisi hoidon tarpeessa.

Vastuuhenkilöt

Johtava lääkäri Juha Alanko
Johtava ylihoitaja Päivi Rissanen