Leikkaus- ja anestesiaosasto

Valkeakosken sairaalan leikkausyksikössä teemme korva-, nenä- ja kurkkutautien, naistentautien, ortopedian, plastiikkakirurgian, suu- ja leukakirurgian sekä yleiskirurgian toimenpiteitä. Potilaamme ovat sekä lapsia että aikuisia.

Teemme päiväkirurgisia tai lyhytjälkihoitoisia toimenpiteitä. Vuosittain leikkauksia on noin 3000.

Potilaat tulevat meille leikkaukseen suunnitellusti kotoa. Päiväkirurgisena hoidettava potilas kotiutuu yleensä samana päivänä. Lyhytjälkihoitoiset potilaat siirtyvät heräämöhoidon jälkeen vuodeosastolle, josta he kotiutuvat 1–3 vuorokauden kuluessa.

Tilat ja henkilökunta

Yksikköömme kuuluu viisi leikkaussalia, heräämö ja päiväkirurginen yksikkö. Leikkausosastolla ei voi vierailla, mutta lapsipotilaiden saattajaksi pääsee yksi aikuinen. Aikuinen voi olla mukana saattamassa lasta leikkaussaliin ja toimenpiteen jälkeen olla hänen luonaan heräämössä.

Leikkaus- ja anestesiaosastolla potilaita hoitavat yhteistyössä anestesialääkärit, kirurgit ja sairaanhoitajat.

Vastuuhenkilöt

Ylilääkäri Aki Lumme
Osastonhoitaja Jaana Norrbacka