Jourpolikliniken på Valkeakoski sjukhus

Jour på Valkeakoski sjukhus

Jourpolikliniken på Valkeakoski sjukhus är öppen alla dagar dygnet runt. Vi vårdar patienter som behöver brådskande hjälp och vars vård inte kan flyttas till följande dag eller över veckoslut. I jourpoliklinikens lokaler finns jour för både specialiserad sjukvård och hälsocentralernas samjour.

Patienterna kommer till jouren i första hand med remiss. Endast svåra hälso- och livshotande olyckor och sjukdomar undersöks och behandlas utan remiss.

Icke-brådskande tillstånd såsom influensasymtom, ryggvärk eller besvär som varat i flera dagar kräver vanligen inte brådskande jourvård utan kan behandlas på vardagar på den egna hälsostationen.

Om du är osäker på om du borde besöka jouren är det bra att först ringa sjukskötaren på nummer: 03 311 67394. Sjukskötaren bedömer vårdbehovet, ger vårdanvisningar och hjälper dig vid behov att hitta rätt vårdställe.

Sjukdomar som kräver omedelbar vård hos patienter från annan ort eller utlandet sköts alltid. Om en utländsk patient behöver tolktjänster kontaktar sjukskötaren vid behov tolkförmedlingsservicen.

Brådskande fall undersöks och behandlas först. Det är inte möjligt att boka tid. På jourpolikliniken vårdas många slags patienter samtidigt och därför måste du kanske vänta flera timmar på din tur.

På jouren vid Valkeakoski sjukhus vårdas cirka 20 000 patienter per år.

Entré och anmälning

På vardagar under tjänstetid går du in i sjukhusets huvudentré när du ska till jouren för specialiserad sjukvård. Anmäl dig till jourpolikliniken vid anmälningsdisken i sjukhusets huvudentré. Du behöver inget könummer.

Om patienten kommer utan remiss bedömer sjukskötaren vårdbehovet och hjälper vid behov patienten till rätt vårdställe.

På kvällar, veckoslut och nattetid har Valkeakoski sjukhus jour både för primärvård och specialiserad sjukvård. Nattetid kommer du till jourpolikliniken via jourens egen entré och anmäler dig hos sjukskötaren med könummer.

Vårdbehovet bedöms av en sjukskötare som fördelar patienterna till jouren för specaliserad sjukvård eller till jouren för primärvård. Primärsjukvårdspatienter visas till läkarens eller sjukskötarens mottagning eller hänvisas till jourmottagningen på hemorten.

Jouren för primärsjukvård

  • Valkeakoski, Ackas och Urjala: vardagar 16–08, veckoslut och helgdagar 08–08
  • Kangasala och Pälkäne: vardagar 21–08, veckoslut från fredag 16 till måndag 08, helgdagar från helgafton 16 till följande morgon 08
  • Lempäälä och Vesilahti: vardagar 20–08, veckoslut och söckenhelger 20–12

Rådgivningsnummer för primärvården: 03 311 67260

Personal och lokaler

Till jourens personal hör sjukskötare, närvårdare, specialiserande läkare och specialläkare. Alla deltar i patientvården. Sjukskötarna ansvarar för intravenös medicinering till patienten, annan medicinering ges också av närvårdarna. Bedömningen av vårdbehovet görs av en triageskötare, dvs. en sjukskötare med tillräcklig erfarenhet.

Det finns också en sjukskötarmottagning på jourpolikliniken, denna sköts i huvudsak av en erfaren sjukskötare. På hjärtövervakningen arbetar sjukskötare som fått utbildning för detta och som har tillräcklig erfarenhet.

Jouren för specialiserad sjukvård verkar i lokaler som renoverades 2013. Vid ombyggnaden fick jouren en större övervakning, hjärtövervakning, isoleringsrum och en övervakningsavdelning med fyra platser. Jouren för primärsjukvården ska renoveras 2015–2016.

Ansvariga

Avdelningens överläkare Peeter Kasemets
Avdelningsskötare Timo Mäkinen